Vloek of zegen?

De laatste keer dat ik een blog schreef lijkt alweer heel lang geleden, in een compleet ander tijdperk. In de gebeurtenissen van de afgelopen tijd klonk regelmatig de roep om verhalen. Verhalen die kunnen duiden wat er nu gebeurt, verhalen die troosten, verhalen die afleiden, verhalen die ons ervaringen laten delen. Ik bleef stil. Ik ben

Draag de jurk

Een verhaal uit de smidse van De Sprookjessmid voor iedereen die wel eens geplaagd wordt door zelftwijfel, verlamd wordt door angst en telkens maar wacht op morgen. Dit verhaal is tevens ingezonden voor een schrijfwedstrijd: liken is lief! (Facebook-account nodig.) Er leefden eens een man en vrouw. Ze waren samen gelukkig, zoals elk stel hoopt