In alles wat ik doe, wil ik duidelijk maken dat we hetzelfde zijn, zonder op enige wijze afbreuk te doen aan de uniekheid van ieder mens.

– In een nog online te verschijnen videoreeks, maak ik met behulp van Griekse goden en godinnen duidelijk hoe ons ego opgebouwd is. 
We hèbben allemaal een ego, maar we zíjn niet ons ego. Dit wordt duidelijker wanneer je juist wat dieper duikt in de opbouw van je ego.
Doel is om helderheid te verschaffen, wat weer leidt tot meer compassie. Want wat je in jezelf herkent, herken je in de ander.

– Met behulp van symbolentaal uit sprookjes, probeer ik het makkelijker te maken om het letterlijke, de vorm te overstijgen.
Wanneer we ons blindstaren op vorm, worden slechte verhalen geboren. Slechte verhalen richten zich op verschillen, het zijn slechte verhalen die ons verdelen en verscheuren. Het vertellen van verhalen is namelijk nooit onschuldig; verhalen vormen ons kijken, ons denken en daarmee ons handelen. 

Mijn overtuiging is dat de mens in de basis goed is. Dit omdat de eerste stap van een slecht verhaal altijd dehumanisering is. Er is geen enkele oorlog begonnen zonder. We kunnen iemand namelijk niet slecht behandelen wanneer we onszelf in diegene herkennen (dit geldt ook voor hoe we dieren behandelen). We zouden dehumanisering niet nodig hebben, wanneer we in de basis slecht waren. 

– In workshops ervaar je de verbindende kracht van verhalen delen. Ik leer je manieren om je eigen levenservaringen te vertalen in een boodschap. En hoe je die boodschap over kan brengen. 
Ik werk inmiddels nog uitsluitend met besloten groepen (op aanvraag) van maximaal 6 personen. De precieze invulling van de workshop en overige details zijn in overleg af te stemmen.

– In individuele sessies kijken we samen naar waar je vastloopt in je eigen, persoonlijke verhaal.