Mijn naam is Sharon Faber, 35 jaar en samenwonend in Groningen met mijn vriend en twee katten.

Ken uzelf
Mijn levensmotto en tegelijk mijn missie in mijn werk is: Ken uzelf. Deze opdracht kwam ik voor het eerst tegen als jong meisje en de woorden resoneerden bij mij, ook al had ik toen nog geen idee waarom.
Ken uzelf kwam in de jaren erna telkens terug tijdens mijn studies, zowel bij de historici als bij de psychologen en bij de storytellers. Het gold als het hoogste ideaal van de Oude Grieken. En met de jaren begin ik steeds beter te begrijpen waarom.

Ken uzelf betekent voor mij dat wij verder kunnen zien dan het letterlijke, door alle patronen, gewoontes en ander gedrag heen. Dat ons denken niet overal een ‘goed’ of ‘fout’ op plakt. Wanneer we dit bij onszelf kunnen, vloeit daaruit voort dat we dit ook bij de mensen om ons heen kunnen. Dat we ons best doen door de ogen van de ander naar de wereld te kijken, ons verplaatsen in de ander om te begrijpen. Niet om het met elkaar eens of oneens te zijn, want dat is weer het oppervlakkige laagje. Wanneer we blijven toekijken en oordelen, is er geen verbinding. Isoleren en labelen brengt niemand blijvend vrede en geluk, evenmin draagt het bij aan beter begrijpen.
Ken uzelf betekent voor mij tenslotte dat we inzien dat we elk onze eigen werkelijkheid creëren. Oftewel: ieder is de smid van zijn eigen geluk.

Verborgen verhalen
Ervaringen van onze voorouders worden op vele lagen aan ons doorgegeven, bewust en onbewust. Hun erfenis aan ons bestaat uit talloze verhalen, waarvan geen enkele ooit verdwijnt. Al deze verhalen beïnvloeden ons, zonder dat we het zelf in de gaten hebben.  Met name de verhalen die verborgen zijn, vragen aandacht. Deze verhalen zijn verbannen naar de schaduw en men leert erover te zwijgen. Precies die verhalen gaan het meest pijn doen omdat ze niet verstaan zijn. Als Indo ken ik deze pijn, de stille uitingen en gevolgen ervan uit eigen ervaring. En ik heb daardoor in de stilte leren horen, wat mij in mijn werk als counselor goed van pas komt. Ik luister naar de verborgen verhalen en waar nodig en mogelijk fungeer ik als vertaler. Het is een gegeven dat dit niet de fijne verhalen zijn; als er geen lading op zat, waren ze niet verborgen. Maar heelwording komt pas wanneer we onze verloren gewaande delen in onszelf hervinden. En dan kunnen we verder met leven vanuit onze eigenheid. 

Achtergrond
Ik ben geschoold aan de Academie Integrale Menswetenschappen te Utrecht, vooral in het gedachtegoed van Carl Gustav Jung (1875-1961).
Ook ben ik Chief Storyteller en lid van de Storytelling Clan, een groep gecertificeerde, ervaren storytellers.
In mijn werk als counselor en storyteller laat ik mij inspireren door verschillende therapeutische methodieken en door het werk van Joseph Campbell, de ontdekker van de monomythe, wat later bekend geworden is als de reis van de held(in).
Voor verdere verdieping betreffende transpersoonlijk werk, ben ik opgeleid door Maarten Oversier, regressie- en reïncarnatietherapeut vanuit Noord-Amerikaans sjamanistische zienswijze.

Naast mijn werk als counselor en storyteller, werk ik parttime als docent op het MBO, waar ik lesgeef in het vak Loopbaan & Burgerschap, een soort Maatschappijleer/ Levensbeschouwing. Mede dankzij dit werk ben ik op het spoor gekomen van de filosofie, waar ik mij momenteel vol interesse op richt.
Mijn lesbevoegdheid heb ik in Geschiedenis, het vak bij uitstek voor liefhebbers van verhalen.

In mijn vrije momenten houd ik mij bezig met lezen, schrijven, muziek, knutselen en jongleren.

Waarom De Sprookjessmid?
Mijn achternaam, Faber, is Latijn voor smid. Op mijn visitekaartje staat de spreuk: Faber est quisque fortunae suae, wat in de vertaling op mijn website staat: Ieder is de smid van zijn eigen geluk. Smeden is een vorm van transformeren; door losse stukken aan elkaar te verbinden, kunnen we iets nieuws creëren.

‘Sproke’ is Middelnederlands voor ‘verhaal’ of ‘vertelling’. Daar is ons woord ‘sprookje’ van afgeleid, wat dus een veel ruimer begrip is dan die ene specifieke verhaalsoort. Gecombineerd met ‘smid’ komt het er in essentie op neer dat ik de vertellingen van mensen help verbinden met hun context. We zitten allemaal bij tijd en wijle met losse stukken die we niet kunnen plaatsen. Die losgeraakte stukken kunnen vele vormen aannemen; heftige emoties, innerlijke onrust, dwangmatige gedragingen, onverklaarbare angsten, schuldgevoelens, fysieke klachten. Wanneer de verborgen verhalen die bij deze losgeraakte stukken horen naar boven komen, krijgen ze weer hun plek in het geheel. Alleen vanuit de context kunnen we echt zien waar we naar kijken. 

Logo
In mijn logo is de letter S een dromenvanger met drie veertjes onderaan. Maar in het hart staat een aambeeld met een zwaard erin. Daarin komen mijn eigenschappen zacht/dromerig en scherp/pragmatisch harmonisch bij elkaar.
Je zou het aambeeld ook kunnen opvatten als ‘doen’ en de veertjes als ‘dromen’. Zoals bijvoorbeeld in de fabel van de krekel en de mier. Eigenlijk is dit logo mijn persoonlijke variant op het yin/yang teken, wat ook weer mijn wens tot verbinden en balans in zich besluit.
En natuurlijk is het ook een verwijzing naar de legende van koning Arthur, met het zwaard in de steen.