Mijn naam is Sharon Faber, 36 jaar en samenwonend in Groningen met mijn vriend en twee katten.

Ken uzelf
Mijn levensmotto en tegelijk mijn missie in mijn werk is: Ken uzelf. Deze opdracht kwam ik voor het eerst tegen als jong meisje en de woorden resoneerden bij mij, ook al had ik toen nog geen idee waarom.
Ken uzelf kwam in de jaren erna telkens terug tijdens mijn studies, zowel bij de historici als bij de psychologen en bij de storytellers. Het gold als het hoogste ideaal van de Oude Grieken. En met de jaren begin ik steeds beter te begrijpen waarom.

Ken uzelf kan streng klinken, als een commando. Zo heb ik het ook een tijd opgevat. Inmiddels klinkt het voor mij op een laconiekere toon, met veel meer ontspanning. Het is geen opdracht meer, het is een herinnering. Je hoeft niet bang te zijn voor de boze heks, ken jezelf, dan weet je dat zij geen macht over jou heeft. (Naar de scène uit The Wizard of Oz.) Vecht niet, dans.
Ken uzelf betekent voor mij tenslotte dat we inzien dat we elk onze eigen werkelijkheid creëren. We kunnen dat zien wat we geleerd hebben te zien. En dat inzien, opent nieuwe perspectieven. Oftewel: ieder is de smid van zijn eigen geluk.

Verborgen verhalen
Ervaringen van onze voorouders worden op vele lagen aan ons doorgegeven, bewust en onbewust. Al deze verhalen beïnvloeden ons, zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Ze vormen ons en onze kijk op de wereld. De bril leren zien waardoor je kijkt, is al een kunst op zich.
Dan zijn er ook verborgen verhalen die meespelen. Verhalen die naar de schaduw zijn verbannen en waar men over zwijgt. 
Het is een gegeven dat dit niet de fijne verhalen zijn; als er geen lading op zat, waren ze niet verborgen. Precies die verhalen kunnen splijten en verscheuren. Verborgen verhalen zijn daarom vaak het meest dwingend.
Een verhaal komt wanneer het er zelf klaar voor is, in de vorm die het best passend is. Dat kan in taal, maar op bepaalde lagen breekt taal nu eenmaal.
Soms verdraagt een verhaal ook geen aanraking. Mede door mijn Indische afkomst 
heb ik geleerd dat de krachtigste verhalen soms alleen in de stilte verteld kunnen worden. En we kunnen allemaal leren in de stilte te horen.

Achtergrond
Ik ben geschoold aan de Academie Integrale Menswetenschappen te Utrecht, vooral in het gedachtegoed van Carl Gustav Jung (1875-1961).
Ook ben ik Chief Storyteller en lid van de Storytelling Clan, een groep gecertificeerde, ervaren storytellers.
Ik noem mijzelf verhalenfluisteraar, omdat ik het als mijn taak zie de innerlijke herrie te verkleinen en de innerlijke stilte te vergroten. 

In mijn werk laat ik mij inspireren door verschillende methodieken en door het werk van Joseph Campbell, de ontdekker van de monomythe, wat later bekend geworden is als de reis van de held(in).
Voor verdere verdieping betreffende transpersoonlijk werk, ben ik opgeleid door Maarten Oversier, regressie- en reïncarnatietherapeut vanuit Noord-Amerikaans sjamanistische zienswijze. Meest recentelijk op mijn pad gekomen leraar is Quong Lu, Boeddhistische leraar. Dankzij hem heb ik tot dusver de Kracht van de Stilte kunnen ervaren en onder andere meer geleerd over Dharma (de leer van de Boeddha).

Naast mijn werk als De Sprookjessmid, werk ik parttime als docent op het MBO, waar ik lesgeef in het vak Burgerschap, een soort Maatschappijleer/ Levensbeschouwing. Mede dankzij dit werk ben ik onder meer op het spoor gekomen van (praktische) filosofie, wat prachtig materiaal levert voor verder oefenen in met open blik kijken en helder denken. Mijn lesbevoegdheid heb ik in Geschiedenis, het vak bij uitstek voor liefhebbers van verhalen. 
Verder houd ik van schrijven en ben daarmee bezig aan de hand van een online reeks Masterclasses van Neil Gaiman. Mijn wens is om een boek te schrijven, of eigenlijk wel meer dan eentje. Uiteraard lees ik ook graag; ik ben nieuwsgierig en laat mij graag inspireren door wat ik maar tegenkom. 

Waarom De Sprookjessmid?
Mijn achternaam, Faber, is Latijn voor smid. Dit komt terug in de spreuk: Faber est quisque fortunae suae, wat betekent: Ieder is de smid van zijn eigen geluk. Smeden is een vorm van transformeren; door losse stukken aan elkaar te verbinden, kunnen we iets nieuws creëren. En ik doe niets liever dan dat.

‘Sproke’ is Middelnederlands voor ‘verhaal’ of ‘vertelling’. Daar is ons woord ‘sprookje’ van afgeleid, wat dus een veel ruimer begrip is dan die ene specifieke verhaalsoort. Gecombineerd met ‘smid’ komt het er in essentie op neer dat ik mensen help hun eigen vertellingen te smeden tot iets dat helpend en waarachtig voor hen is. En zoals het een waarlijk ambachtelijke smid betaamt, is het altijd maatwerk.

Logo
In mijn logo is de letter S een dromenvanger met drie veertjes onderaan. Maar in het hart staat een aambeeld met een zwaard erin. Daarin komen mijn eigenschappen zacht/dromerig en scherp/pragmatisch harmonisch bij elkaar. En uiteraard is het tevens een verwijzing naar de legende van Koning Arthur, met de zwaard in de steen.
Je ziet mijn verlangen naar heelheid en balans ook terug in mijn logo wanneer je de elementen erbij betrekt. Dan zou het aambeeld als het tastbare en zware van het element aarde gelden, het zwaard met de vuurkracht om te doorprikken wat niet waarlijk is, de slingerende letter S als het speelse stromen van water en de veertjes als het zachte en lichte van het element lucht.