Mijn naam is Sharon Faber, 36 jaar en samenwonend in Groningen met mijn vriend en twee katten.

Ken uzelf
Mijn levensmotto en tegelijk mijn missie in mijn werk is: Ken uzelf. Deze opdracht kwam ik voor het eerst tegen als jong meisje en de woorden resoneerden bij mij, ook al had ik toen nog geen idee waarom.
Ken uzelf kwam in de jaren erna telkens terug tijdens mijn studies, zowel bij de historici als bij de psychologen en bij de storytellers. Het gold als het hoogste ideaal van de Oude Grieken. En met de jaren begin ik steeds beter te begrijpen waarom.

Ken uzelf betekent voor mij dat wij verder kunnen zien dan het letterlijke, door alle patronen, gewoontes en ander gedrag heen. Dat ons denken niet overal een ‘goed’ of ‘fout’ op plakt. Wanneer we dit bij onszelf kunnen (en dat valt lang niet altijd mee), vloeit daaruit voort dat we dit ook beter bij de mensen om ons heen kunnen. Dat we ons best doen door de ogen van de ander naar de wereld te kijken, ons verplaatsen in de ander om te begrijpen. Niet om het met elkaar eens of oneens te zijn, want dat is weer het oppervlakkige laagje. Wanneer we blijven toekijken en oordelen, is er geen verbinding. Isoleren en labelen brengt niemand blijvend vrede en geluk, evenmin draagt het bij aan beter begrijpen.
Ken uzelf betekent voor mij tenslotte dat we inzien dat we elk onze eigen werkelijkheid creëren. We kunnen dat zien wat we geleerd hebben te zien. En dat inzien, opent nieuwe perspectieven. Oftewel: ieder is de smid van zijn eigen geluk.

Verborgen verhalen
Ervaringen van onze voorouders worden op vele lagen aan ons doorgegeven, bewust en onbewust. Hun erfenis aan ons bestaat uit talloze verhalen, waarvan geen enkele ooit verdwijnt. Al deze verhalen beïnvloeden ons, zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Met name de verhalen die verborgen zijn, vragen aandacht. Deze verhalen zijn verbannen naar de schaduw en men leert erover te zwijgen. Precies die verhalen gaan het meest pijn doen omdat ze niet verstaan zijn. Als Indo ken ik deze pijn, de stille uitingen en gevolgen ervan uit eigen ervaring. En ik heb mede daardoor in de stilte leren horen, wat mij in mijn werk als verhalenfluisteraar goed van pas komt. Ik luister naar de verborgen verhalen en waar nodig en mogelijk fungeer ik als vertaler. Het is een gegeven dat dit niet de fijne verhalen zijn; als er geen lading op zat, waren ze niet verborgen. Maar heelwording komt pas wanneer we onze verloren gewaande delen in onszelf hervinden. En dan kunnen we verder met leven vanuit onze eigenheid. 

Achtergrond
Ik ben geschoold aan de Academie Integrale Menswetenschappen te Utrecht, vooral in het gedachtegoed van Carl Gustav Jung (1875-1961).
Ook ben ik Chief Storyteller en lid van de Storytelling Clan, een groep gecertificeerde, ervaren storytellers.
In mijn werk laat ik mij inspireren door verschillende methodieken en door het werk van Joseph Campbell, de ontdekker van de monomythe, wat later bekend geworden is als de reis van de held(in).
Voor verdere verdieping betreffende transpersoonlijk werk, ben ik opgeleid door Maarten Oversier, regressie- en reïncarnatietherapeut vanuit Noord-Amerikaans sjamanistische zienswijze.

Naast mijn werk als verhalenfluisteraar, werk ik parttime als docent op het MBO, waar ik lesgeef in het vak Loopbaan & Burgerschap, een soort Maatschappijleer/ Levensbeschouwing. Mede dankzij dit werk ben ik op het spoor gekomen van de filosofie, wat prachtig materiaal levert voor verder oefenen in met open blik kijken en helder denken.
Mijn lesbevoegdheid heb ik in Geschiedenis, het vak bij uitstek voor liefhebbers van verhalen.

In mijn vrije momenten houd ik mij bezig met schrijven, lezen, muziek, films, knutselen en jongleren.

Waarom De Sprookjessmid?
Mijn achternaam, Faber, is Latijn voor smid. Dit komt terug in de spreuk: Faber est quisque fortunae suae, wat betekent: Ieder is de smid van zijn eigen geluk. Smeden is een vorm van transformeren; door losse stukken aan elkaar te verbinden, kunnen we iets nieuws creëren. En ik doe niets liever dan dat.

‘Sproke’ is Middelnederlands voor ‘verhaal’ of ‘vertelling’. Daar is ons woord ‘sprookje’ van afgeleid, wat dus een veel ruimer begrip is dan die ene specifieke verhaalsoort. Gecombineerd met ‘smid’ komt het er in essentie op neer dat ik mensen help hun eigen vertellingen te smeden tot iets dat helpend en waarachtig voor hen is. En zoals het een waarlijk ambachtelijke smid betaamt, is het altijd maatwerk.

Logo
In mijn logo is de letter S een dromenvanger met drie veertjes onderaan. Maar in het hart staat een aambeeld met een zwaard erin. Daarin komen mijn eigenschappen zacht/dromerig en scherp/pragmatisch harmonisch bij elkaar. En uiteraard is het tevens een verwijzing naar de legende van Koning Arthur, met de zwaard in de steen.
Je ziet mijn verlangen naar verbinden en balans ook terug in mijn logo wanneer je de elementen erbij betrekt. Dan zou het aambeeld als het tastbare en zware van het element aarde gelden, het zwaard met de vuurkracht om te doorprikken wat niet waarlijk is, de slingerende letter S als het speelse stromen van water en de veertjes als het zachte en lichte van het element lucht.