Ben je nieuwsgierig naar de inhoud van de envelop? Ik ook!

Schatschrijven
Schatschrijven is middels schrijven zoeken naar een schat. Een schat voor jou persoonlijk en voor jou alleen.
Lees maar verder, het wordt vanzelf duidelijker.

Hoe werkt het?
Je schrijft mij een brief. Met de hand, met pen en papier. Ik pauzeer even voor de opkomende bezwaren die meestal te maken hebben met een handschrift dat onleesbaar zou zijn en redenen waarom spelling niet altijd feilloos gaat. Wees gerust, ik lees je brief niet als een strenge juf. Ik kan wel op basis van mijn onderwijservaring zeggen dat ik nog nooit een handschrift niet heb kunnen ontcijferen. En ook door al dat andere lees ik wel heen. Echt.

Schrijf wat je wilt en op welke manier je wilt. Je mag vertellen, vragen of allebei. Je mag erbij tekenen, leuk zelfs.
Verwoord zo duidelijk mogelijk wat je graag van mij terug zou krijgen. Daarmee stuur je mijn kijken een beetje, waar jij wilt dat ik op let en op welke manier ik dat het best kan verpakken. Schets daar omheen een beetje context, waarvan jij vindt dat het belangrijk is om te weten.

Besluit of je je brief wilt versturen. Misschien brengt het schrijven van deze brief je tot het schrijven van de brief die je werkelijk wilt schrijven. Aan degene die je werkelijk wilt schrijven. Missie geslaagd.
Indien je besluit je brief naar mij te sturen, dan is dit het adres:
De Sprookjessmid
Asingastraat 17
9716 EK Groningen


Als je antwoord wilt krijgen, vermeld dan in je brief ook je adres (niet vergeten!) en maak vooraf 20 euro over op rekeningnummer NL37 ASNB 0706 7359 00 ten name van S. Faber, onder vermelding van ‘Brief [jouw naam & de datum van schrijven]’.

Wat kan je verwachten?
Het is maatwerk, dus heel precies en concreet kan ik het zo vooraf niet zeggen natuurlijk. Ik laat je brief op me inwerken en neem mee wat je zelf aangeeft graag te willen. Het kan natuurlijk zijn dat ik besluit dat je (ook) iets anders nodig hebt.
Mijn reactie zal in het verhalende liggen. Ik kan je een kort verhaal geven. Ik kan dat wat je schrijft schetsen als een verhaal en je zo wellicht een ander perspectief aanreiken. Ik kan je wat vragen geven om over na te denken. Ik kan je aanraden iets te doen, iets te lezen of te kijken. Het kan alle bovenstaande zijn, maar ook iets heel anders.

Mijn streven is dat je met mijn ene reactie zelf weer verder kan. Mocht je (na een tijd) weer een brief willen schrijven, dan is dat uiteraard prima. Herhaal simpelweg de eerdere stappen.

Waarom per slakkenpost?
Precies om die reden, omdat het vertraagt. Juist die afstemming en die rust zoeken we.
Je schrijft met de hand, wat al maakt dat je er meer tijd en aandacht aan geeft. Je woorden zullen je ook langer bijblijven omdat je de letters stuk voor stuk eigenhandig gevormd hebt. Een toetsaanslag doet dat niet.
Omdat het schrijven met de hand je ook meer inspanning kost dan de gemiddelde e-mail typen, zal je sneller tot de kern willen komen. Dit gebeurt eveneens wanneer je je tekst eerst typt en daarna overschrijft; je ziet al schrijvende met de hand wat er minder toe doet.

Het voelt ‘echt’. Een brief is tastbaar en een handgeschreven brief is nog persoonlijker. Je toont jezelf aan mij en ik toon mijzelf aan jou. Daarbij is het tegelijk toch weer indirect genoeg om zonder belemmeringen te kunnen schrijven wat je wilt.
Esther Perel verwoordt het als volgt: ‘The proces of writing allows us to speak to parts of ourselves that can be hard to access – lost parts, exiled parts, or invasive parts. […] Letters help you sort through and express difficult feelings and experiences.’
Dit betekent overigens niet dat het zwaar hoeft te zijn. Simpelweg iets anders dan anders, daar zijn we op uit. Opmerkzaam worden van andere delen in jezelf.
In mijn eigen stamboomonderzoek heb ik mensen die ik niet kende en die ook van mijn bestaan niet wisten geschreven of opgebeld. Soms leidde dat tot leuke gesprekken en zelfs ontmoetingen, soms kreeg ik de spreekwoordelijke deur in mijn gezicht. Meest waardevolle is dat door dit te doen, ik een heel andere kant van mijzelf heb leren kennen. Een kant die wil weten en zich daarbij niet laat tegenhouden door het heel oude (familie)verlangen om onzichtbaar te zijn. Dat was behoorlijk nieuw voor mij. En toen ik dat deel eenmaal had leren kennen, kon ik het ook steeds makkelijker aanspreken op andere momenten, in andere situaties. Want zo gaat dat met hervonden delen in jezelf. Die kan je benutten.

Heb je de brief eenmaal gepost, dan is het wachten op antwoord. En je zal wellicht opmerken dat het een ander soort wachten is dan bij e-mail.
Naar ik hoop zal het antwoord, wanneer dat eenmaal ontvangen is, ook een heel ander effect geven dan de gemiddelde e-mail.
Overigens is de gewone post wel eens in staat om een brief kwijt te raken. Mocht je daarom na vier weken nog steeds geen antwoord hebben gekregen, informeer dan even per mail bij mij of ik je brief wel gekregen heb en/of ik al gereageerd heb. Mijn streven is namelijk om je niet langer dan vier weken te laten wachten.

De spelregels
– Briefgeheim. We maken niets uit elkaars brief/brieven openbaar zonder de ander op voorhand nadrukkelijk om schriftelijke toestemming gevraagd te hebben. Wat mij betreft past het ook niet bij de sfeer en intentie van deze vorm om de inhoud van de brieven bijvoorbeeld online te plaatsen.
Wat dan wèl weer leuk kan zijn om online te zetten, is een foto van jezelf wanneer je je brief schrijft. Zittend aan je schrijftafel met voor je een stuk perkament en in je hand een ganzenveer, geconcentreerd schrijvend bij het schijnsel van een druipende kaars… of terwijl je aan het worstelen bent met de kat die telkens op je papieren wil gaan liggen of achter je pen aanzit, dat kan natuurlijk ook.
– We schrijven allebei onze brieven met de hand, geen uitzonderingen. Dat is de essentie van deze vorm. Getypte brieven (ook in ‘handschriftlettertype’) worden daarom niet beantwoord – overgemaakt geld wordt in dat geval uiteraard teruggestort.
– We frankeren onze epistels voldoende, zodat we de ander geen strafport bezorgen. Bij de 20 euro zitten de portokosten van één antwoord inbegrepen.
Voor de ontvangen brieven hanteer ik dezelfde bewaartermijn als bij de individuele sessies. Zie AVG voor meer informatie.

Ook belangrijk
Ga bij jezelf na of je in kan stemmen met verrast worden. Met controle loslaten. Met het risico lopen om je verwachtingen te laten overtreffen of om juist teleurstelling te ervaren. (Hieraan meedoen kan dan ook een heel goede oefening zijn in loslaten.)
Je kan erop rekenen dat ik met de grootste zorgvuldigheid en aandacht op jouw schrijven zal reageren. Dat ik al mijn enthousiasme, kennis en kunde erin zal verwerken. Dat kost tijd. Hierop geldt geen niet-goed-geld-terug.
Al mijn werk ten spijt, de schat zit ook niet alleen in dat wat ik jou stuur. Het hele proces is de schat. Vanaf het moment dat je deze tekst leest, dat je nieuwsgierigheid geprikkeld is, dat je interne afweging begint over het wel of niet proberen, tot (ver) na het ontvangen van mijn reactie.

Feedback
Feedback stel ik enorm op prijs, ik hoor heel graag wat je leuk vond en ook wat je minder vond. Ik leer hiervan. Feedback mag je via de digitale route aan me doorgeven, hier vind je een formulier dat je kan invullen.

Tot schrijfs!