Hier beschrijf ik mijn invalshoek, de zienswijze en overtuiging van waaruit ik werk. Onderaan deze pagina verwijs ik naar de pagina individuele counseling, waar staat wat je concreet kan verwachten bij een sessie. Ik laat aan jou welke leesvolgorde je het prettigst vindt.

Verhalen in ons DNA
Ieder mens is opgebouwd uit oneindig veel verhalen. En al deze verhalen staan niet op zichzelf, net zoals wij allen onderdeel uitmaken van een groter geheel.
Of je het nu benadert via contextuele therapie, familieopstellingen, regressietherapie, sjamanisme, mysterieën (waaronder ik ook mythologie en sprookjes reken) of epigenetica, de zienswijze is hetzelfde: wij zijn verbonden met onze voorouders en wat er in hen leefde, geven zij aan ons door. Dit kan je visualiseren middels een keten, namelijk ons DNA. De cellulaire programmeringen van onze voorouders vormt hun nalatenschap in de verdere bloedlijn, iets dat zoveel verder gaat dan enkel variaties in de kleur van haar en ogen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een trauma meetbaar in de cellen door kan werken in latere generaties, ook al waren zij ten tijde van deze gebeurtenis nog niet eens verwekt. Dat gegeven komt eveneens terug bij contextuele therapie en familieopstellingen, en ook regressietherapie is erop gericht om de trauma’s van de voorouders los te maken van de huidige nakomelingen die daaronder gebukt gaan. Verhalen worden namelijk niet alleen in taal doorgegeven.
Daarom is het zo belangrijk om je voorouders te kennen. Jezelf kennen is ook weten waar je vandaan komt.

Op een dag ben je geboren
Uit samengaan ontstaan

Uit een lange rij van mensen
Die nog diep in jou bestaan
Met hun angsten en verlangens
Met al hun liefde en hun pijn
Daar ver in het verleden
Ligt de bron van wie wij zijn.
Stef Bos, uit het lied ‘Welkom’, 2018

Verborgen verhalen
In ieder mens leven verborgen verhalen. Onder verborgen verhalen versta ik de verhalen die innerlijk gekend worden, maar niet op bewust niveau. Er zijn op een bepaald (traumatisch) moment twee sporen gaan lopen en die twee willen weer herenigd worden. Telkens opnieuw kruisen situaties en personen je levenspad die je weer herinneren aan die pijn van gescheidenheid. Wat je ook doet, je kan er niet eeuwig voor blijven vluchten. Verhalen willen gehoord worden.

Verborgen verhalen zijn onvoltooid, in die zin dat we het gebeuren niet bewust hebben kunnen ervaren toen het plaatsvond. We zijn dan blijven hangen in de pijn en verwarring, waardoor we het gebeuren met die gevoelens associëren. Zo komen we ertoe de ervaring weg te stoppen en er nooit meer naartoe te willen. De ervaring zelf veroorzaakt het lijden niet, maar het vluchten voor de ervaring doet dat.
Er zijn verschillende manieren mogelijk om de ervaring begrijpelijk te maken, zodat de les geleerd kan worden. Soms kan het nodig zijn om de ervaring opnieuw te beleven, maar dan bewust en met een gids, een vertaler.

“De sjamaan staat zijn patiënte toe ‘te zeggen wat zij doormaakt’ – door het haar zelf voor te zeggen. Daardoor wordt het de zieke mogelijk, een ervaring te ordenen en te begrijpen, die anders onbegrijpelijk en chaotisch zou blijven.”
Wolfgang Schmidtbauer, uit: Van magie tot psychotherapie, 1979


Lichaam en geest
Onze verbeeldingskracht kan een uiterst sterk helend effect hebben. Visualiseren roept gevoelens en emoties op, die weer een uitwerking in het fysieke lichaam hebben. In de epigenetica is ontdekt dat piekeren over een gebeurtenis of de gebeurtenis daadwerkelijk meemaken op celniveau geen verschil maakt. 
Ga dan maar na wat het effect is van elke dag opnieuw piekeren over wat eventueel komen kan, doemscenario’s afspelen, jezelf in gedachten afbranden en ga zo maar door.
Het tegenovergestelde effect wordt bereikt door meditatie, yoga en sport. Met name meditatie is het tegengif van piekeren. Hier zijn oude verhalen over, die ons dit al vertellen. Bijvoorbeeld dit verhaal, uit een Indiaanse traditie:

Een stamoudste zit met zijn kleinzoon bij het kampvuur. “In elk van ons leven twee wolven die met elkaar vechten,” vertelt de stamoudste. “De ene wolf is angstig, agressief en staat voor alle duister in ons. De andere wolf is vrede, verbondenheid en staat voor alle licht in ons.”

“Welke wolf wint het gevecht?” vraagt de kleinzoon.
De stamoudste zwijgt lange tijd en staart in de vlammen.
Uiteindelijk kijkt hij zijn kleinzoon aan en antwoordt: “De wolf die je voedt.”

Transformatie
Niemand kan ooit het volledige eigen verhaal bewust kennen, maar we kunnen er wel delen van leren kennen. Dat is wat we naar mijn opvatting ook doen; voortdurend (on)bewust zoeken naar delen van onszelf die we als verloren beschouwen. En het bijeenbrengen van verloren gewaande delen, dat noemen we heelwording, oftewel healing.

Een verhaal kan je echter niet zomaar een andere draai geven, daar zijn aan natuurwetten grenzende regels voor. Een van die regels is dat jij te allen tijde eigenaar bent en blijft van je eigen verhaal. Een andere regel is dat je kan snappen wat je verhaal blokkeert, maar alle lagen zijn nodig om tot heelheid te komen.
Er zijn blauwdrukken voor verhalen, maar tegelijk is ieder verhaal en ieder mens volkomen uniek. Daarom werk ik niet volgens vaste methodieken of protocollen. Ik werk in eerste plaats met jou en probeer jou het gereedschap te bieden waar jij op dat moment het meest aan hebt. Jij staat centraal, het verhalende is de invalshoek. En humor, een niet te onderschatten kracht.

Humor is een moment van inzicht waarbij tegenstellingen in het leven heel even zijn opgelost. Dus: in humor ligt de waarheid, niet in het serieuze. Dit meen ik niet serieus; is maar een grapje. Want anders is het niet waar. Als ik dus zeg: de Waarheid ligt in het niet-serieuze, dan is dat slechts waar als ik het niet meen. Maar wél waar. […] Ik hoop echter wel dat u me daarbij niet al te serieus neemt. Want ik meen het wel degelijk.”
Herman Finkers, uit: Liefde is vreemd, 2004

 

Meer informatie over individuele counseling, vind je hier.

Hoe ik met persoonlijke gegevens omga, staat beschreven onder AVG.
Op de pagina WKKGZ is te lezen hoe te handelen in het geval van een klacht.